Energie consulting

EAP - EPB - EPC - Audit & Certificatie

Erkend energiedeskundige VEA

Elektrische Keuringen

De keuring van de huishoudelijke elektrische installatie heeft tot doel de veiligheid van personen en behoud van goederen te garanderen, en de kans op lichamelijk letsel of brand door een slecht werkende installatie tot een minimum te herleiden.

Installaties laagspanning bij particulieren (huishoudelijk) die in dienst zijn gesteld na 1/10/’81 dienen elke 25 jaar herkeurd te worden (wettelijk verplicht).

Bij verkoop van een woning die dateert van vóór 1981 zijn bijzondere regels van toepassing.

(cfr. AREI art. 276bis). De installatie dient te worden gekeurd en getoetst aan de huidige minimale veiligheidseisen. Een elektrische installatie omvat een voeding, verdeelborden, leidingen, machines, toestellen, stopcontacten en lichtpunten en is begeleid van de nodige elektrische schema’s. Tijdens de keuring moeten alle lokalen veilig toegankelijk zijn, alsook de eventuele gemeenschappelijke delen. De nodige isolatiemetingen vergen een korte onderbreking van de spanning.

De keuringen worden opgelegd door het A.R.E.I. – Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties – en eventueel bijkomende specifieke voorschriften. Het A.R.E.I. heeft betrekking op de veiligheid van de installatie.

Onze dienst:

  • - nazicht schema’s
  • - visuele controle
  • - controle door beproeving: test differentieelschakelaars
  • - controle door meting: aardings-, isolatie-, foutlusimpedantie- en continuïteitsmeting.

Elektrische-keuring