Energie consulting

EAP - EPB - EPC - Audit & Certificatie

Erkend energiedeskundige VEA

Luchtdichtheidstest

Een blowerdoortest of luchtdichtheidstest is een meting van een gebouw door gebruik te maken van overdruk en onderdruk. Hiervoor wordt een aangepaste ventilator (zgn. “blowerdoor”) in een deuropening geplaatst die lucht in de woning blaast totdat een zeker drukverschil wordt bereikt (50 Pa). Omdat de woning luchtlekken vertoont zal de ventilator moeten blijven draaien om ontsnapte lucht terug aan te vullen: hoe meer lekken, hoe meer debiet hij moet leveren.

Voordelen
Via het uitvoeren van de luchtdichtheidstest en de debietmetingen krijgt u een beter zicht op de werkelijke energieprestaties van uw woning en kan u op de meest eenvoudige en goedkope manier mogelijk toch nog het vereiste E-peil behalen.

Overige voordelen bij een goede luchtdichtheid:

  • Betere score op het energieprestatiecertificaat waardoor de woning ook een meerwaarde bekomt.
  • Verminderen van de energiekosten: beperken van het warmteverlies door minder lekken.
  • Vermijden van structurele problemen: vermijden van condensatie, vochtproblemen of bouwschade van koude bruggen / schimmels
  • Verbeteren van het comfort en vermijden van tochtgevoel
  • Verminderen van de koellasten bij warme temperaturen
  • Verminderen van geluidslekken
  • Verbeteren van de brandweerstand
  • Beheersing van de luchtstromen zodat de ventilatie een beter rendement haalt of zodat er ook niet teveel (ongewenst) geventileerd wordt.

Luchtdichtheidstest