Energie consulting

EAP - EPB - EPC - Audit & Certificatie

Erkend energiedeskundige VEA

Tankkeuringen

Wanneer is een tankkeuring verplicht ?

Wanneer een woning verkocht wordt die verwarmd wordt met stookolie, dient aan de koper een attest bezorgd te worden waaruit blijkt dat de woning over een gekeurde tank beschikt.

Hoelang is een tankkeuringsattest geldig ?

Volgens de VLAREM-wetgeving moet een ondergrondse metalen tank om de drie jaar gekeurd worden, een ondergrondse kunststof tank om de vier jaar en een bovengrondse tank om de vijf jaar.

De erkende technicus brengt een groene dop of kenplaat aan waarop zijn erkenningsnummer, de datum van de controle en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan. U ontvangt tevens een conformiteitsattest van controle. U kunt dus eenvoudig op de tankdop nagaan of uw tank nog voldoet. Wanneer bij verkoop van een woning de aangegeven datum is verstreken, dient een keuring te worden uitgevoerd.

Wanneer moet het tankkeuringsattest aanwezig zijn ?

Bij het verlijden van de verkoopsakte van een woning dient de verkoper te kunnen aantonen dat elke ondergrondse en bovengrondse stookolietank is gekeurd.

Van wie zijn de keuringskosten ten laste ?

De kosten voor het keuren van de stookolietanks worden gedragen door de eigenaar of de verkoper.

Een tankkeuring is een attest welk aangeeft dat een boven- of ondergrondse stookolietank aan alle verplichtingen op gebied van dichtheid, etc. voldoet.
Deze controle door een erkend technicus dient om bodemverontreiniging op te speuren en te voorkomen. Met een dergelijk attest weet de koper dat de tank conform de VLAREM-wetgeving is.

Deze controle is belangrijk voor het milieu en uw verzekering. Daarenboven mag een tank die niet gecontroleerd en goedgekeurd werd, niet meer door een brandstofleverancier gevuld worden.

tankkeuringen